Kim jesteśmy

Szkoła Języków Obcych „English Centre” znajduje się w sercu osiedla Osowa Góra w Bydgoszczy. Została założona w 1997 roku przez Elżbietę Żak – doświadczonego nauczyciela języka angielskiego i pedagoga. Od tego czasu cieszy się zaufaniem naszych kursantów, którzy pozostają z nami na wiele lat.

Priorytetem szkoły jest efektywne nauczanie, pozwalające uczniom osiągać szybkie postępy w nauce. Jest to możliwe dzięki twórczej pracy nauczycieli i zaangażowaniu słuchaczy. Nie bez znaczenia jest nauka we wspólnie dobranych pod względem wieku i znajomości języka grupach. O doborze grupy decyduje wynik testu pisemnego i rozmowa kwalifikacyjna.

Koncepcja pracy w „English Centre” zakłada połączenie nowatorskich technik pracy i tradycyjnych metod nauczania. Stawiamy na długofalową edukację i uświadamiamy uczniom już w wieku przedszkolnym, że znajomość angielskiego otwiera okno na świat muzyki, kultury, pracy oraz wszystkich kontynentów.