O nas

Szkoła Języków Obcych „English Centre” znajduje się w sercu osiedla Osowa Góra w Bydgoszczy. Została założona w 1997 roku przez Elżbietę Żak – doświadczonego nauczyciela języka angielskiego i pedagoga. Od tego czasu cieszy się zaufaniem naszych kursantów, którzy pozostają z nami na wiele lat.

Priorytetem szkoły jest efektywne nauczanie, pozwalające uczniom osiągać szybkie postępy w nauce. Jest to możliwe dzięki twórczej pracy nauczycieli i zaangażowaniu słuchaczy. Nie bez znaczenia jest nauka we wspólnie dobranych pod względem wieku i znajomości języka grupach. O doborze grupy decyduje wynik testu pisemnego i rozmowa kwalifikacyjna.

Koncepcja pracy w „English Centre” zakłada połączenie nowatorskich technik pracy i tradycyjnych metod nauczania. Stawiamy na długofalową edukację i uświadamiamy uczniom już w wieku przedszkolnym, że znajomość angielskiego otwiera okno na świat muzyki, kultury, pracy oraz wszystkich kontynentów.

Grono „English Centre” tworzą energiczni nauczyciele z wyższym wykształceniem, którzy potrafią zmobilizować uczniów do sumiennej pracy i konsekwentnie doskonalić wszystkie sprawności językowe. Swoją postawą i zaangażowaniem potrafią wzbudzić w słuchaczach sympatię i zaufanie. Wspólnie z uczniami grają w gry słownikowe, bawią się w rytm piosenek lub odgrywają zabawne role, równocześnie inspirując uczniów do działania.

Dzięki tak wybitnemu gronu nauczycieli nasza szkoła może poszczycić się doskonałymi wynikami nauczania.

Szkoła „English Centre” powstała w 1997 roku na osiedlu Osowa Góra w Bydgoszczy. Jej założycielem jest Elżbieta Żak.

Pomysł stworzenia szkoły języka angielskiego narodził się po wielu latach pracy z dziećmi i młodzieżą. Pozytywna energia płynąca od młodych ludzi oraz szereg innowacyjnych pomysłów edukacyjnych, zaczerpniętych podczas pobytu w Londynie także były bodźcem do rozpoczęcia prowadzenia kursów języka angielskiego.

Przez pierwsze lata działalności „English Centre” była przytulną, rodzinną szkołą zarządzaną przez Elżbietę i Zbigniewa Żaków. Z biegiem lat wzrost ilości grup spowodował rozbudowę siedziby szkoły przy ulicy Gawroniej 1. Wpłynęło to na jeszcze bardziej komfortowe warunki pracy w salach lekcyjnych.

Do chwili obecnej mury naszej szkoły opuściło tysiące słuchaczy. Wielu z nich zostało nauczycielami języka angielskiego, a innym znajomość angielskiego pomogła w odniesieniu sukcesu w różnych dziedzinach życia.

A my jesteśmy dumni gdy słyszymy „Uczyła pani kiedyś mojego tatę.” lub „Czy pamięta pani moją mamę?”. W tych momentach uświadamiamy sobie, że uczymy już kolejne pokolenia. Pozytywne opinie dodają nam skrzydeł do dalszej pracy.

Jeżeli jesteś nauczycielem języka angielskiego  i chciałbyś dołączyć do zespołu „English Centre”, to poniżej opisaliśmy czego od  Ciebie oczkujemy:

  • wykształcenia wyższego
  • talentu do przekazywania wiedzy
  • elastyczności, odpowiedzialności i dużego poczucia humoru
  • udokumentowanego doświadczenia zawodowego

Jeżeli uważasz, że spełniasz poniższe wymagania, prosimy o:

  • przesłanie twojego CV z listem motywacyjnym pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: szkola@englishcentre.pl
  • podanie terminów w których jesteś dyspozycyjny/na w ciągu całego roku
  • załączenie swojego aktualnego zajęcia