First Certificate

First Certificate

FIRST CERTIFICATE

Szkoła przygotowuje do zdawania egzaminów dających certyfikat FCE Uniwersytetu Cambridge.

Program kursu w sposób zintegrowany rozwija w uczniach sprawności wymagane na egzaminie: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

Rozwiązywanie szeregu autentycznych testów egzaminacyjnych, połączone z systematycznym utrwalaniem i stosowaniem poznanych zwrotów, wyrażeń i słownictwa sprawia, że nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie.

Nauka na kursie trwa od 2 do 3 semestrów. Zajęcia odbywają się 2 razy 90 minut w tygodniu. Dwa razy do roku uczeń ma możliwość wzięcia udziału w egzaminie próbnym, aby spróbować swoich sił i dokładnie ocenić swoje możliwości przed przystąpieniem do egzaminu oraz poznać jego formę i procedury.

W roku szkolnym 2023/24 kurs y rozpoczną się 25.09 2023 r