Egzamin ósmoklasisty

Egzamin gimnazjalny

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Drodzy ósmoklasiści!

Podczas trwania naszego kursu cyklicznie ćwiczymy rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i redagowanie wypowiedzi pisemnej. To właśnie one są sprawdzane w nietypowych zadaniach na egzaminie. Uczniowie zapoznają się także z formułą egzaminu, strategią rozwiązywania zadań oraz piszą testy próbne. Podajemy uczniom informację zwrotną motywującą ich do nauki. Dzięki tym
działaniom ósmoklasiści uzyskują rewelacyjne wyniki na egzaminie, o których indywidualnie nas informują wiele dni po zakończeniu kursu.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min
(w systemie 60 x 60 min ). W roku szkolnym 2023/24 kursy rozpoczną się 25 września