Kursy dla pięciolatków i sześciolatków

english-centre-przedszkolaki

KURSY DLA PIĘCIOLATKÓW I SZEŚCIOLATKÓW

Dzieci w wieku przedszkolnym są pełne entuzjazmu i chęci poznania otaczającego ich świata. Jest to idealny czas, aby zachęcić maluchów do poznania języka angielskiego.

Na naszych zajęciach w sposób naturalny dzieci osłuchują się ze słownictwem, wyrażeniami i zwrotami, a następnie używają je w konkretnych sytuacjach, podobnie jak w języku ojczystym. W naszym programie nauczania kładziemy także nacisk na dynamikę i atrakcyjność przeprowadzanych zajęć.

Dzieci potrzebują ciągłej zachęty do koncentracji, dlatego też stosujemy urozmaicone techniki i metody pracy:

  • metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Respose) polegająca na komunikowaniu się z uczniami poprzez wydawanie poleceń, których rozumienie uczniowie demonstrują ruchem
  • piosenki i rymowanki
  • gry i zabawy (ruchowe i tematyczne)
  • prace projektowe
  • historyjki
  • mini dialogi

Pamiętamy również jak ważnym elementem procesu nauczania są środki dydaktyczne. Właśnie dlatego podczas zajęć sięgamy po karty obrazkowe, układanki, gry planszowe, plakaty, maskotki ,korzystamy z platform cyfrowych. Dzieci bowiem bawiąc się, stosują język angielski w naturalny sposób a poznane słownictwo i zwroty pozostają długo w pamięci dziecka. Korzystamy z podręczników wyposażonych w płytę CD z piosenkami oraz cyfrowymi zabawami utrwalającymi
wprowadzony materiał.

Opiekę nad maluchami sprawują wykwalifikowani, pełni inwencji nauczyciele mający odpowiednie podejście do przedszkolaków i umiejący ich stale zachęcać do poznania języka angielskiego. Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców o postępach dziecka.

Kursy angielskiego dla 5-latków i 6-latków trwają 60×35 minut w systemie 2×35 minut tygodniowo.