Kursy dla nastolatków

english-centre-nastolatki

KURSY DLA NASTOLATKÓW

Grupy uczniów w wieku gimnazjalnym i licealnym, to często grupy uczące się w „English Centre” od wielu lat. Nowi kursanci mogą dołączyć do nich potwierdzając na rozmowach kwalifikacyjnych i testach wyrównany poziom znajomości języka.

Tematyka zajęć dopasowana jest do wymagań egzaminacyjnych gimnazjum i liceum. Uczniowie korzystają z podręczników wydawanych przez renomowane wydawnictwo oraz szeroki wachlarz dodatkowych materiałów. W procesie nauczania stosujemy szereg nowoczesnych technik i metod. Dominującą jest metoda komunikacyjna. Inne to: metoda komunikatywna (poznawcza), TPR – metoda reagowania ciałem, metoda dramy – odgrywanie ról, dyskusje, prezentacje, projekty, praca z tekstem, pisanie testów w oparciu o tekst modelowy, analiza budowania zdań na podstawie poznawanych reguł gramatycznych, udzielanie odpowiedz na pytania do usłyszanego tekstu, śpiewanie piosenek, gry i zabawy językowe.

Zrealizowany materiał jest systematycznie sprawdzany poprzez testy i kartkówki. Pod koniec roku uczniowie zdają egzamin końcowy (ustny i pisemny). Uczniowie pracują w kameralnych grupach (4-8 osób).

Zajęcia dla nastolatków odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min. Kurs prowadzony jest w systemie 60 x 60 min. – rozpocznie się 25.09.2023 roku, a zakończy się na przełomie maja i czerwca 2024 r.

Uwieńczeniem całego roku pracy uczniów jest certyfikat zawierający szczegółowe oceny, opinie i zalecenia nauczyciela.