Kursy dla maturzystów

english-centre-maturzysci

KURSY DLA MATURZYSTÓW

W ofercie „Engish Centre” szczególne miejsce zajmują kursy przygotowujące do podstawowej i rozszerzonej matury.

Lektorzy prowadzący zajęcia z młodzieżą znają szczegółowe wymagania zawarte w sylabusie maturalnym. Słuchacze poznają zakres tematyki i struktur gramatycznych w standardach wymagań egzaminacyjnych. Arkusze są cyklicznie ćwiczone na zajęciach, co pozwala uczniom na efektywne przyswojenie wiadomości i umiejętności. Nasi słuchacze poznają wszystkie rodzaje zadań maturalnych i strategie pomocne w ich rozwiązywaniu.

W przygotowaniu do egzaminu ustnego na poziomie podstawowym uczniowie prowadzą rozmowy sterowane na podstawie konkretnego scenariusza i ćwiczą udzielanie odpowiedzi na pytania związane z ilustracją. Na poziomie rozszerzonym uczeń poznaje różnorodne materiały stymulujące i uczy się odpowiadać na pytania z nim związane oraz omawiać i prezentować tematy.

Osoby przystępujące do matury muszą być świadome ogromnej pracy, jaką muszą włożyć w szlifowanie także pozostałych umiejętności językowych na naszym kursie. Bowiem jak wiadomo, zdający egzamin maturalny będą musieli wykazać się umiejętnością rozumienia ze słuchu, pisania i rozumienia tekstu czytanego oraz, na poziomie rozszerzonym, umiejętnym stosowaniem struktur leksykalno-gramatycznych.

Grupy liczą od 5-8 osób. Kursy w English Centre rozpoczną się 25.09.2023 roku, a zakończą pod koniec maja 2024 roku. Kurs dla maturzystów obejmuje:

  • 100 godzin lekcyjnych, 2 razy po 90 minut tygodniowo