Dla firm i instytucji

firmy

KURSY DLA FIRM I INSTYTUCJI

Gorąco zapraszamy pracowników Państwa firmy na kursy specjalistyczne prowadzone przez naszą szkołę.

OFERUJEMY:

 • kursy specjalistyczne w wymiarze 120 godzin lekcyjnych,
 • podwyższanie kwalifikacji Państwa pracowników,
 • kursy na różnych poziomach zaawansowania,
 • możliwość prowadzenia kursu w Państwa firmie lub siedzibie szkoły „English Centre”,
 • indywidualizm – naszą lekcyjną dewizą jest dbałość o postępy każdego słuchacza,
 • ciepłą atmosferę na lekcjach.

ZAPEWNIAMY:

 • Profesjonalną kadrę lektorów. Nasi nauczyciele biegle władają językiem obcym i oprócz dyplomu uniwersyteckiego legitymują się wieloletnim doświadczeniem.
 • Program nauczania, który układany jest zgodnie z potrzebami klienta. Dopasowujemy tematykę zajęć i poziom zaawansowania językowego dla danej grupy pracowników.
 • Zindywidualizowany program nauczania pozwala klientom na bezstresowe posługiwanie się językiem.
 • Urozmaicone i skuteczne metody nauczania. Kładziemy nacisk na czynne posługiwanie się językiem. Ćwiczymy także pisownie i czytanie tekstów formalnych, rozumienie ze słuchu i poprawność fonetyczną.
 • Motywowanie uczniów do systematycznej nauki i kontrolowanie postępów w trakcie trwania kursów.
 • Liczne pomoce dydaktyczne. Korzystamy z podręczników najlepszych wydawnictw, materiałów audiowizualnych i układanek językowych.
 • Naukę w kameralnej atmosferze, która sprzyja naturalnej komunikacji w języku angielskim lub niemieckim.
 • Wsparcie i pomoc lektorów w odnalezieniu skutecznych metod samodzielnej nauki.
 • Świadectwo ukończenia kursu zawierające oceny ze wszystkich sprawności językowych, opinię lektora o postępach w nauce i zaleceniach dotyczących dalszej nauki.

W procesie nauczania stosujemy takie metody techniki nauczania, aby rozwijać komunikację językową. Dominującymi metodami są: metoda komunikacyjna, kognitywna (poznawcza), drama (odgrywanie ról), dyskusja i wiele innych. Każde zajęcia rozpoczynamy powtórką słownictwa i zwrotów. Długość trwania kursu, częstotliwość spotkań, liczebność grup oraz czas dopasujemy do państwa życzeń.