Kursy dla dzieci starszych (10-12 lat)

english-centre-starsze-dzieci

KURSY DLA DZIECI STARSZYCH (10-12 lat)

Grupy uczniów w wieku 10-12 lat to często dzieci uczące się w „English Centre” od wielu lat. Nowi kursanci mogą dołączyć do nich potwierdzając na rozmowach kwalifikacyjnych i testach wyrównany poziom znajomości języka. Na testy i rozmowy kwalifikacyjne w szkole prosimy umówić się telefonicznie Kryterium doboru stanowi także wiek dziecka.

Uczniowie korzystają z nowoczesnych podręczników z zadaniami interaktywnymi, aplikacjami Quizlet i Kahoot dzięki którym utrwalany jest materiał leksykalno -gramatyczny. Nagrania audio do podręczników są dostępne na www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Kurs obejmuje zagadnienia dopasowane do wieku dzieci tak aby je zainspirować do doskonalenia wszystkich sprawności językowych. Podczas gier ,zabaw językowych, pracy zespołowej dzieci poznają i
stosują język w warunkach naturalnych.

W nauczania stosujemy szereg innowacyjnych technik i metod. Dominującą jest metoda komunikacyjna. Zrealizowany materiał jest systematycznie sprawdzany poprzez testy i kartkówki.. Uczniowie pracują w kameralnych grupach (5-8 osób).

Zajęcia dla starszych dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min.

Kurs prowadzony jest w systemie 60 x 60 min.  – rozpocznie się 25.09.2023 r., a zakończy się na przełomie maja i czerwca 2024 r.