Kursy dla dzieci młodszych (7-9 lat)

przedszole

KURSY DLA DZIECI MŁODSZYCH (7-9 LAT)

O wyborze odpowiedniej grupy decyduje test kwalifikacyjny i rozmowa. Kryterium doboru stanowi także wiek.

Dzieci uczą się języka obcego przez wielokrotne słuchanie i powtarzanie tych samych wyrażeń i słówek. Na kursach dzieci poznają autentyczne konwersacje słuchając nie tylko lektora, ale przede wszystkim nagrań dialogów w wykonaniu ich angielskich rówieśników. Następnie identyfikując się z postaciami i sami odgrywają własne role.

Skutecznymi metodami zapamiętywania słownictwa jest prezentacja plansz i pantomima. Dzieci chętnie biorą udział w pracach projektowych grach językowych dających możliwość rywalizacji i poznawania nowych zwrotów. Największą radość jednak sprawia dzieciom układanie puzzli językowych śpiewanie piosenek, gry i zabawy językowe.

Wraz z wiekiem dzieci poznają zagadnienia gramatyczne systematycznie utrwalane poprzez ćwiczenia komunikacyjne i sprawdzane na testach kontrolnych. Uczą się czytania tekstów, pisania listów, opisów, życzeń, historyjek itp. A to tylko niektóre metody stosowane na tym etapie poznania języka.

Tematyka zajęć dopasowana jest tak, by zainteresować i dotknąć dziecięcych marzeń. Dzieci bawiąc się w naturalny sposób uczą się języka angielskiego.

Grupy mogą liczyć od 4 do 8 osób. Na zakończenie kursu dzieci otrzymują certyfikat zawierający szczegółowe oceny oraz opinię i zalecenia nauczyciela. Zajęcia rozpoczynają się 26.09.2022 r., a zakończą się na przełomie maja i czerwca 2023 r. Kurs prowadzony jest w systemie 60 x 45min

Zajęcia dla dzieci młodszych odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 min.