Kurs biznesowy

business

KURS BIZNESOWY

Celami kursu Business English  jest poznawanie specjalistycznego słownictwa oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych w sytuacjach
biznesowych m.in. udział w spotkaniach, prowadzenie negocjacji, korespondencji oraz rozmów telefonicznych, wyjazdy służbowe, redagowanie dokumentów i inne.

Polecamy go osobom, które znają język na poziomie podstawowym.

Program kursu obejmuje tematykę z zakresu: International Trade, Management, Finanse, Human Resources.

Słuchacze pracują w grupach (5-8 osób).

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut tygodniowo. Uwieńczeniem pracy słuchaczy jest certyfikat zawierający szczegółowe oceny, opinię i zalecenia nauczyciela.

W roku szkolnym 2023/24 zajęcia na kursach rozpoczną się 25.09 2023r