Nasz rok szkolny

Trwa od końca września do końca maja lub początku czerwca.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia rozpoczną się w poniedziałek, 25 września 2023 r. Kurs obejmuje 30 zajęć 35 minutowych dla pięciolatków i sześciolatków.

W pozostałych grupach wiekowych kurs obejmuje 60 zajęć, 2 razy w tygodniu. W zależności od wieku słuchaczy są to zajęcia 45-,60- lub 90 minutowe.