Liczebność grup

Grupy liczą 5-8 uczniów. W takich zespołach praca przebiega dynamicznie i efektywnie, a w przypadku zmniejszenia się ilość słuchaczy istnieje szansa uzupełnienia składu grupy.  To zapewnia kontynuację nauki na tym samym, wyrównanym poziomie przez długi czas.

Lata doświadczeń pokazują, że uczniowie fenomenalnie rozwijają umiejętności językowe w kilkuosobowym gronie rówieśników.