PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej.

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Języków Obcych English Centre 01.09.2020r.

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

Pobierz procedurę bezpieczeństwa