Szczęśliwego Nowego Roku 2014.

Niech przyniesie wszystkim zdrowie, radość i miłość.

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Żak

i grono pedagogiczne.