english-centre-maturzysci

MATURA LAST MINUTE

Oferujemy trzy rodzaje warsztatów językowych:

  • Pisanie (poziom podstawowy) – demonstrujemy czym różnią się od siebie blog, list/e-mail prywatny.
  • Pisanie (poziom rozszerzony) – tłumaczymy różnice między rozprawką, artykułem a listami formalnymi.
  • Matura ustna – oceniamy Twoje umiejętności komunikacyjne oraz sprawność komunikacyjną z zastosowaniem kryteriów matury ustnej.

Warsztat kierujemy do uczniów pragnących uzyskać bezstronną, kompetentną ocenę komponentu egzaminu maturalnego – pisania na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub egzaminu ustnego:

  • Wyjaśniamy szczegółowe naliczanie punktów.
  • Podsumowujemy teorię, słownictwo techniczne oraz tłumaczymy kryteria.
  • Pod opieką specjalisty zwracamy uwagę na to, co jest potrzebne, aby jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności podczas egzaminu.

WARSZTATY “PISANIE” (POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY) prowadzone przez egzaminatora polegają na podsumowaniu i uzupełnieniu nabytej sprawności tworzenia formy pisemnej na dwóch odrębnych poziomach z naciskiem na różnicę form prac pisemnych. Każdy uczestnik wykonuje zadanie maturalne, które oceniane jest zgodnie z obowiązującymi kryteriami.

WARSZTATY “MATURA USTNA” polegają na indywidualnym spotkaniu z egzaminatorem. Podczas tego spotkania sprawdzamy i uzupełniamy Twoją wiedzę dotyczącą formy egzaminu oraz dokonujemy oceny próbnego egzaminu maturalnego ze szczegółowym omówieniem twojej prezentacji w świetle kryteriów.

 

WYBIERZ WARSZTAT ODPOWIADAJĄCY TWOIM POTRZEBOM!