Egzamin gimnazjalny

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Drodzy ósmoklasiści!

W kwietniu 2019 roku przystąpicie do egzaminu ósmoklasisty, którego poziom trudności będzie wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego. Po raz pierwszy na egzaminie pojawi się redagowanie wypowiedzi pisemnej, a aż 40% zadań będzie w formie pytań otwartych.

Podczas trwania naszego kursu będziemy cyklicznie ćwiczyć rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i redagowanie wypowiedzi pisemnej. To właśnie one będą sprawdzane w nietypowych zadaniach na egzaminie. Uczniowie zapoznają się także z formułą egzaminu,strategią rozwiązywania zadań oraz napiszą testy próbne.

Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 60 min (w systemie 64 x 60 min. rocznie).