Egzamin gimnazjalny

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Drodzy gimnazjaliści!

Już w kwietniu 2019 roku przystąpicie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. Zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej, egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na nowych zasadach.

Na poziomie podstawowym sprawdzane są: rozumienie ze słuchu, znajomość środków i funkcji językowych oraz rozumienie tekstów pisanych. Na poziomie rozszerzonym sprawdzane jest ponadto układanie wypowiedzi pisemnej.

Program naszych kursów przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego obejmuje cykliczną realizację wszystkich wymagań egzaminacyjnych. Uczniowie koncentrują się na wykonywaniu typowych zadań egzaminacyjnych z zakresu: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, reakcje językowe w określonych sytuacjach, słownictwo, struktury gramatyczne.

Pod opieką doświadczonego lektora uczniowie rozwijają także umiejętność mówienia, utrwalają zwroty leksykalne, poznają strategię rozwiązywania zadań. Na zajęciach korzystamy z repetytorium gimnazjalnego sprawdzonych wydawnictw.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min. Kurs prowadzony jest w systemie 64 x 60 min. rocznie.