Kursy dla dzieci starszych (10-12 lat)

english-centre-starsze-dzieci

KURSY DLA DZIECI STARSZYCH (10-12 lat)

Grupy uczniów w wieku 10-12 lat to często grupy uczące się w „English Centre” od wielu lat. Nowi kursanci mogą dołączyć do nich potwierdzając na rozmowach kwalifikacyjnych i testach wyrównany poziom znajomości języka. Kryterium doboru stanowi także wiek.

Uczniowie korzystają z podręczników wydawanych przez renomowane wydawnictwo oraz szeroki wachlarz dodatkowych materiałów.

W procesie nauczania stosujemy szereg nowoczesnych technik i metod. Dominującą jest metoda komunikacyjna. Inne to: metoda komunikatywna (poznawcza), TPR – metoda reagowania ciałem, metoda dramy- odgrywanie ról, dyskusje, prezentacje, projekty, praca z tekstem, pisanie testów w oparciu o tekst modelowy, analiza budowania zdań na podstawie poznawanych reguł gramatycznych, udzielanie odpowiedz na pytania do usłyszanego tekstu, śpiewanie piosenek, gry i zabawy językowe.

Zrealizowany materiał jest systematycznie sprawdzany poprzez testy i kartkówki. Pod koniec roku uczniowie zdają egzamin końcowy (ustny i pisemny). Uczniowie pracują w kameralnych grupach (4-8 osób).

Zajęcia dla starszych dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min. Kurs prowadzony jest w systemie 60 x 60 min.  – rozpocznie się 26.09.2022 r., a zakończy się na przełomie maja i czerwca 2023 r.