Dla dorosłych – ogólny

Kursy dla dorosłych - ogólne

KURSY DLA DOROSŁYCH – OGÓLNE

Ten rodzaj kursów skierowany jest do osób lubiących systematyczną naukę. Dbamy o odpowiedni dobór tematów i aktywności charakterystycznej dla danej grupy wiekowej.

Doświadczony nauczyciel kieruje pracą uczniów, którzy doskonalą umiejętność komunikowania się w sytuacjach życia codziennego poprzez układanie dialogów tematycznych, przeprowadzanie wywiadów, odgrywanie ról w scenkach. W naturalny sposób zamówisz potrawy w restauracji, kupisz bilet na samolot, przeprowadzisz rozmowę telefoniczną czy też zrobisz zakupy w sklepie.

Wzbogacanie leksyki i wyrażeń polega na odgadywaniu znaczenia słów z gestów, kontekstu lub przy pomocy ilustracji. W ten sposób zapamiętasz zwroty kojarząc je z obrazem lub konkretną sytuacją. Uczniowie doskonalą także formułowanie wypowiedzi pisemnych oraz samodzielnych form tj. historyjki, podania, listy, opisy miejsc i zdarzeń czy e-maile. Wszystkie prace są oceniane, a zalecenia nauczyciela pomagają w trudnej sztuce pisania.

Aktywizujemy uczniów podczas słuchania oryginalnych nagrań i śpiewania piosenek. Do czytania wybieramy interesujące teksty i autentyczne materiały prasowe. Podczas zajęć uczniowie biorą udział także w grach i zabawach. Naszą ambicją jest, aby lekcje były dynamiczne i stymulowały uczniów do nauki.

Pod koniec roku uczniowie zdają egzamin końcowy (ustny i pisemny). Uczniowie pracują w kameralnych grupach (4-8 osób).

Zajęcia dla dorosłych odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min. Kurs prowadzony jest w systemie 60 x 90 min. rocznie – rozpocznie się 26.09.2022 r., a zakończy na przełomie maja i czerwca 2023.

Uwieńczeniem całego roku pracy uczniów jest certyfikat zawierający szczegółowe oceny, opinie i zalecenia nauczyciela.