Kurs biznesowy

business

KURS BIZNESOWY

Celami kursu Business English  jest poznawanie specjalistycznego słownictwa oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych w sytuacjach biznesowych m.in. udział w spotkaniach, prowadzenie negocjacji, korespondencji oraz rozmów telefonicznych, wyjazdy służbowe, redagowanie dokumentów i inne. Polecamy go osobom, które znają język na poziomie podstawowym.

Program kursu obejmuje tematykę z zakresu: International Trade, Management, Finanse, Human Resources. Słuchacze pracują w grupach (4-8 osób).

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut tygodniowo. Uwieńczeniem całego roku pracy słuchaczy jest certyfikat zawierający szczegółowe oceny, opinię i zalecenia nauczyciela.