Wakacje

Po wytężonym roku nauki pora na wakacyjne wyprawy, plażę i górskie wędrówki. Dziękujemy gorąco naszym słuchaczom za sumienną naukę, zapał i udział w lekcjach. Jesteśmy dumni z osiągnięć swoich uczniów i wierzymy, że wykorzystają nabyte umiejętności językowe podczas letnich wyjazdów.

Have a nice holiday.