W roku szkolnym 2013 /2014 liczba uczniów w nowo powstałych grupach ulegnie zmianie i wyniesie 6-10 uczniów. W grupach już istniejących, liczących 11 lub 12 osób, zostaniemy przy obecnym stanie grupy.