Nasz rok szkolny

Nasz rok szkolny

Rok szkolny w „English Centre” trwa od października do czerwca.

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia rozpoczną się w poniedziałek, 28 września 2020 roku. Kurs obejmuje 60 spotkań, a zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. W zależności od wieku słuchaczy są to zajęcia 45-, 60- lub 90-minutowe.

Dni wolne od nauki to ferie, święta państwowe, kościelne oraz długie weekendy (majowy i czerwcowy). Podczas rekolekcji szkolnych zajęcia odbywają się zgodnie z planem.