Nasz rok szkolny

Rok szkolny w “English Centre” trwa od października do czerwca.

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia rozpoczną się w poniedziałek, 1 października 2018 roku. Kurs obejmuje 64 spotkania, a zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. W zależności od wieku słuchaczy są to zajęcia 45-, 60- lub 90-minutowe.

Dni wolne od nauki to ferie, święta państwowe, kościelne oraz długie weekendy (majowy i czerwcowy). Podczas rekolekcji szkolnych zajęcia odbywają się zgodnie z planem.