Nasz rok szkolny

Nasz rok szkolny

trwa od końca września do końca maja lub początku czerwca.

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia rozpoczną się w poniedziałek, 26 września 2022 r. Kurs obejmuje 30 zajęć 35 minutowych dla pięciolatków. 

W pozostałych grupach wiekowych kurs obejmuje 60 zajęć, 2 raz w tygodniu. W zależności od wieku słuchaczy są to zajęcia 45-,60- lub 90 minutowe.