Liczebność grup

Grupy liczą 4-10 uczniów. W takich zespołach praca przebiega dynamicznie i efektywnie, a w przypadku zmniejszenia się ilość słuchaczy istnieje szansa uzupełnienia składu grupy.  To zapewnia kontynuację nauki na tym samym, wyrównanym poziomie przez długi czas.

Lata doświadczeń pokazują, że zdecydowanie lepiej uczyć w większym zespole niż w kilkuosobowym gronie, w którym skład czasami się zmienia. Ponadto dzieci czują się pewniej wśród rówieśników, których dobrze znają.