Od października 2013 roku nasze zajęcia urozmaici praca z tablicą interaktywną oraz szeregiem nowych atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Mamy nadzieję, że spełnią one oczekiwania naszych kursantów.